informatiesessie | Hoe kunnen ouders en leerkrachtenbeter in gesprek gaan met elkaar?

Praten met elkaar is niet altijd gemakkelijk.

Zeker niet als beide partijen op hun manier zorg willen dragen voor een kwetsbaar kind of jongeren.

Ouders voelen zich vaak niet beluisterd of niet ernstig genomen. Ze weten ook niet altijd welke hun rechten zijn, wat ze van een school kunnen verwachten aan overleg en informatie. Maar ook de leerkracht heeft soms het gevoel dat zijn of haar boodschap niet helemaal overkomt.

Hierover willen we het dus hebben. Hoe breng ik mijn bezorgdheid ter sprake? Hoe vraag ik uitleg? Hoe zorg ik ervoor dat men mij ernstig neemt? Wat kan ik beter doen en niet -doen?

Praktisch

Organisator: Sprankel Vlaams-Babant

Spreker: De heer Guy Van Deuren, psycholoog en deskundige-raadgever binnen Sprankel.

Website: Klik hier

Adres: genadedal Velderblok 2A

3010 kessel-Lo

B

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , studenten lerarenopleiding , GON-begeleiders , logopedisten , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: 5€ niet-leden, leden gratis met lidkaart, 2€ studenten euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 20u00

Startdatum: 25 aug 2015

Einduur: 22u00

Einddatum: 25 aug 2015

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: