studiedag | Het M-decreet, multidisciplinair benaderd

“Vanaf 1 september 2015 heeft elk kind het recht zich in te schrijven in een gewone school, mits redelijke aanpassingen.” Dat is het gevolg van het decreet over de maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, beter bekend als het M-decreet. De implementatie ervan stond vrij snel voor de deur en vereiste een vlugge opstart. Geen evidentie dus! Op deze studiedag verduidelijken we wat het M-decreet in de praktijk betekent en welke impact het heeft op o.a. leerlingen, ouders, scholen, clb’s, begeleiders, hulpverleners en beleidsmakers. Op deze studiedag proberen we een antwoord te formuleren op de vele vragen en onduidelijkheden die nog bestaan. Uit de good practices leiden we tips af die we je aanreiken als handvaten om bij te sturen waar je het nodig acht.

Praktisch

Organisator: HoGent

Website: Klik hier

Adres: Campus Schoonmeersen HoGent

9000 Gent

België

Fiche organisatie

Type activiteit: studiedag

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , ergotherapeuten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders

Details

Prijs: €80 standaard, €60 stagementoren, €30 studenten en HoGent-medewerkers euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 08u30

Startdatum: 21 apr 2016

Einduur: 16u30

Einddatum: 21 apr 2016

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: broodjeslunch