opleiding | Handelingsgerichte diagnostiek, WISC V en het CHC model

Hoe kom je tot een sterkte-zwakte profiel?
Anny Cooreman bespreekt de nieuwe WISC V naast het CHC model. Testgegevens vormen de basis van handelingsgerichte diagnostiek. Via praktijkvoorbeelden benaderen we de verschillende aspecten van intelligentie en hun weerslag op het leren en mogelijke leerstoornissen en en problemen.

Er is aandacht voor differentiaaldiagnose en het gebruik van verschillende psychodiagnostische tests. Het totaalbeeld en de noden van de leerling staan centraal. Hierbij is ruime aandacht voor aanvullende informatie afkomstig van ouders en school.

In de vervolgsessie starten we vanuit eigen casussen. De nadruk ligt op een pragmatische, doelgerichte aanpak met oog voor evenwicht tussen de verschillende partijen: leerling en ouders, school en ondersteunende professionelen.

Anny Cooreman, pedagoog, is de auteur van verschillende boeken in het domein van leerstoornissen. Zij spreekt vanuit een heel rijke expertise over haar ervaringen in de klas en in individuele begeleiding en diagnostiek

Praktisch

Organisator: Eureka Leuven

Spreker: Anny Cooreman

Adres: Diestsesteenweg 57

3210 Linden (Lubbeek)

België

Fiche organisatie

Domein: intelligentie , intelligentie

Type activiteit: opleiding

Doelgroep: docenten lerarenopleiding , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , logopedisten

Details

Prijs: € 121,00 euro

Type activiteit: opleiding

Startuur: 09u15

Startdatum: 16 nov 2018

Einduur: 12u30

Einddatum: 16 nov 2018

Aantal sessies:

Meebrengen:

Inbegrepen: Koffie, thee, water