studiedag | Gedifferentieerd schoolbeleid | Elk kind een attest of universeel ontwerp?

De toenemende etikettering vraagt van de leerkracht een aanpassing op maat voor zoveel zorgkinderen. Het sticordi-beleid riskeert op die manier de zorg te versnipperen en de draaglast van de leerkracht te overschrijven.

We onderzoeken hoe didactiek en klasorganisatie de belangrijkste elementen zijn om diversiteit in de klas een meerwaarde te laten hebben. We gaan in op de diversiteit in de noden van de verschillende types leerstoornissen. We zoeken naar de gemeenschappelijke noemer waar mogelijk en de individuele aanpassingen waar noodzakelijk.

Anny Cooreman (pedagoge) spreekt vanuit een ruime ervaring in klas en klasorganisatie met oog voor diversiteit en gezamenlijke doelgerichtheid. Ze zoekt samen met de deelnemers naar toepasbare modellen. De voorbeelden zijn praktijkgericht. De studiedag moedigt aan contextueel en flexibel te denken bij het zoeken naar vernieuwde didactiek in scholen die te maken hebben met een grote diversiteit van leerlingen en uitdagingen.

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Spreker: Anny Cooreman

Website: Klik hier

Adres: Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11A

3010 Leuven

België

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Domein: organisatie klas en school , organisatie klas en school

Type activiteit: studiedag

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: leerkrachten , leerkrachten , docenten lerarenopleiding , CLB-medewerkers , GON-begeleiders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders

Details

Prijs: 109,00 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 09 nov 2015

Einduur: 15u45

Einddatum: 09 nov 2015

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: Drank, broodjeslunch