studiedag | Faalangst bij kleuters en lagere schoolkinderen

Waarom zeggen kinderen ‘Ik kan dat niet!’ ?

Wanneer spreken we over faalangst, wanneer moeten we ons zorgen maken en wanneer moeten we handelen ?

De deelnemers krijgen nuttige tips en adviezen en er zal ruimschoots gelegenheid zijn voor vraagstelling en discussie.
Er zullen verschillende oefeningen en toetsen gemaakt worden en we zullen ons even bezinnen over de feedback die we geven aan onze kinderen.

Tijdens deze studiedag zullen we actief bezig zijn en we gaan kijken wie van ons goed kan tekenen, wie er schoolrijp is en wie er eventuele richtingsmoeilijkheden heeft. Kortom we gaan observeren, oefenen, feedback geven, communiceren, tekenen, raamfiguren maken, spiegelen en misschien wel faalangst ervaren op ons niveau ervaren.

Vanuit theorie, praktijkvoorbeelden, videofragmenten en vanuit oefeningen en toetsen en 34 jaar ervaring in het werken met kinderen en jongeren zal er op deze studiedag een antwoord gegeven worden op volgende vragen:

 • Waarom zeggen kinderen ‘Ik kan dat niet!’?
 • Welk is de boodschap die ze hiermee willen overbrengen?
 • Wat is angst en wanneer is bang zijn een probleem?
 • Hoe ontstaat faalangst?
 • Welke soorten faalangst zijn er?
 • Wanneer spreken we over faalangst, wanneer moeten we ons zorgen maken en wanneer moeten we handelen?
 • Wie doet er allemaal mee bij faalangst?
 • Wat kunnen ouders doen?
 • Wanneer moeten we kinderen verwijzen voor professionele hulp? Wanneer diagnostiek en wanneer therapie?
 • Wat is de relatie tussen diagnostiek en therapie?
 • Wat zijn richtingsmoeilijkheden en hoe komt het dat kinderen spiegelen ?
 • Welke liedjes, teksten en metaforen kunnen we gebruiken en wat is de visie van Stef, Bram, Leonard ivm kinderen en faalangst?
 • Hoe is de opbouw voor tekenen?
 • Waarom moeten kinderen puzzelen, tekenen en inkleuren en waarom willen ze dit soms niet doen?
 • Welke principes zijn er belangrijk als we werken met faalangst, schrijfmotorische moeilijkheden, richtingsmoeilijkheden en zwakke schoolrijpheid ?
 • Waar begint en waar stopt de taak van de school ?
 • Wat is de rol van het CLB in heel dit gebeuren ?
 • Wat is motoriek, wat is psychomotoriek en wie werkt hieraan ?
 • Wat is verwachting en wat is realiteit ?
 • Hoe zit het met faalangst en schoolrijpheid ?
 • Wat met leerproblemen en schrijfmotorische problemen ?
 • Mogen kleuters eigenlijk schrijven ?
 • Hoe reageer je best als je kind zegt ‘Ik kan dat niet!’ ?
 • Wat mag je zeker niet doen en wat kan je wel doen ?
 • Hoe vermijden we dat onze kinderen zeggen ‘Ik kan dat niet!’?
 • Hoe brengen we onze kinderen er toe om een opdracht toch te volbrengen?
 • Welke oefeningen zijn er belangrijk en waarom?
 • Hoe kunnen ouders, grootouders en leerkrachten best samenwerken in het voordeel van het kind?
 • Wat is het belang van een cirkel, vierkant en driehoek?
 • Waarom moeten we schrijfkrullen maken en waarom zorgen deze voor faalangst?
 • Wat is goed schrijfonderwijs en waarom loopt het soms fout?
 • Waarom is het goed als kinderen met blokken spelen?
 • Welke activiteiten zijn belangrijk voor thuis, school en therapie?
 • Hoe geven we best feedback ?
 • Hoe kunnen we kinderen handelingsgericht observeren?
 • Wat is het belang van goede communicatie?
 • Hoe kunnen we handelingsgericht communiceren?
 • We doen ook zelf een toets om het ‘kunnen’ en het ‘niet kunnen’ te ervaren en misschien worden we wel faalangstig.
 • We staan ook stil bij observatie en diagnostiek en bekijken videofragmenten waarbij we handelingsgericht kijken.

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Website: Klik hier

Adres: Provincieplein 1

3010 Leuven

België

Fiche organisatie

Type activiteit: studiedag

Details

Prijs: 121 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 18 apr 2017

Einduur: 15u45

Einddatum: 18 apr 2017

Aantal sessies:

Meebrengen:

Inbegrepen: koffie/thee, water, broodjeslunch