voordracht | Een andere kijk op cijfers Leven met dyscalculie

Dyscalculie is een hardnekkig en vaak complex probleem, waar je mee verder moet, een leven lang. Dat is niet altijd even eenvoudig. Daarom willen we op zoek gaan hoe we er op een positieve manier mee kunnen omgaan.

In deze lezing over dyscalculie kijken we in de eerste plaats wat dyscalculie nu eigenlijk is. We proberen door de bomen het bos te zien. We nemen de verschillende soorten dyscalculie onder de loep en kaderen ze binnen de wereld van leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen.

We beluisteren verhalen van jongeren en gaan mee in hun ervaring. Hoe ervaren jongeren dyscalculie in het dagelijkse leven? Welke sociale, emotionele en praktische impact heeft dit op hun leven?

We gaan op zoek naar adequate ondersteuning zowel thuis als op school, nu maar ook met het oog op hun toekomst.

Praktisch

Organisator: SPRANKEL afd. Vlaams-Brabant

Spreker: Marleen Jans, directeur van Ankerpunt

Website: Klik hier

Adres: het Genadedal, Velderblok 2A

3010 Kessel-Lo

B

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , dyscalculie , dyslexie , leerproblemen , NLD

Type activiteit: voordracht

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , volwassenen (+24 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , ergotherapeuten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: 2€ voor studenten, 5€ voor niet-leden en gratis voor leden van Sprankel euro

Type activiteit: voordracht

Startuur: 20u00

Startdatum: 23 feb 2015

Einduur: 22u00

Einddatum: 23 jan 2015

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: