informatiesessie | Dyscalculie: hoe kan ik als ouder concreet helpen?

Kinderen met de diagnose dyscalculie kunnen leren rekenen, maar het duurt langer en het moet op een andere manier aangeleerd worden. Een opdracht voor zowel het kind als zijn ouders en leerkrachten!

Hoe hou je het kind gemotiveerd om meer inspanning te blijven doen voor een resultaat dat sowieso lager ligt?

Tot hoever ga je met bijsturen? Wat zie je door de vingers? Hoe bepaal je realistische doelstellingen? Wat is haalbaar voor je kind?

Verder komen een aantal praktijkvoorbeelden aan bod van oudere kinderen met dyscalculie: hoe ervoeren ze de revalidatie en wat levert het hen op vandaag?

INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA www.sig-net.be Code 272

Praktisch

Organisator: Sprankel

Spreker: Hilde Heuninck

Website: Klik hier

Adres: Kerkham 1

9070 Destelbergen

België

Fiche organisatie

Diagnose: dyscalculie , dyscalculie , leerproblemen

Domein: rekenen/wiskunde , rekenen/wiskunde

Type activiteit: informatiesessie

Niveau: basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: ouders , ouders , zorg-coördinatoren , logopedisten , ergotherapeuten , studenten lerarenopleiding

Details

Prijs: 5 euro

Type activiteit: informatiesessie

Startuur: 19u30

Startdatum: 21 okt 2014

Einduur: 22u00

Einddatum:

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: