workshop | DCD, een onzichtbare plaaggeest

DCD, een onzichtbare plaaggeest
i.s.m. Dyspraxis vzw

Workshop a: kleuter & lager
Spreker: Kaat Dewitte en Veerle Algoed en/of Ann Slegers

Workshop b: middelbaar
Spreker: Lieve Anthonissen en Ann Desmyter

DCD is onzichtbaar maar zeker niet te negeren in het leven van kinderen met DCD. Van kleuter tot volwassen leeftijd is de impact niet te onderschatten.

Gelukkig wordt de kennis over DCD en de beste manier om hiermee om te gaan steeds groter. Het belangrijkste is ‘zorg op maat’.
Hieronder verstaan we o.a. aanpassingen en tegemoetkomingen op school en adequate ondersteuning door de omgeving van het kind. Ons ‘werkkader voor zorgverlening’ legt de nadruk op de verschillende aspecten die aan bod komen bij de zorg voor kinderen met DCD. Het zijn algemene adviezen en tips die je kind kunnen helpen.

Je kan kiezen uit een workshop voor 3 tot 12-jarigen en eentje voor de oudere kinderen in het middelbaar.

Aan de hand van het zorgkader, anekdotes, filmpjes en praktische voorbeelden proberen we je een leidraad te geven zodat je jouw kind of een cliënt met DCD kan begeleiden en ondersteunen.

Er is zeker ruimte voor vragen en na de pauze voorzien we een moment om in groepen ervaringen te delen. Uiteindelijk zijn we allemaal deskundige en kunnen we heel wat van elkaar leren.

Plaats: Cultuuzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

leden (Sprankel, Dyspraxie, gezinsbond)*: € 3
niet-leden: € 6
studenten*: € 2
* op vertoon lid- en/of studentenkaart

Inschrijven verplicht via mail naar sprankelwvl@gmail.com

Praktisch

Organisator: Sprankel West-Vlaanderen

Spreker: Kaat Dewitte en Veerle Algoed / Lieve Anthonissen en Ann Desmyter

Website: Klik hier

Adres: Dries 2

8310 Assebroek

België

Fiche organisatie

Diagnose: dyspraxie/DCD , dyspraxie/DCD , leerproblemen

Domein: motoriek , motoriek , organisatie klas en school , rekenen/wiskunde , schrijven , socio-emotioneel , spelling , structuur

Type activiteit: workshop

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: praktisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , ergotherapeuten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: leden (Sprankel, Dyspraxie, gezinsbond)*: € 3 niet-leden: € 6 studenten*: € 2 * op vertoon lid- en/of studentenkaart euro

Type activiteit: workshop

Startuur: 09u00

Startdatum: 10 mar 2018

Einduur: 12u00

Einddatum: 10 mar 2018

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: