voordracht | Compenserende en ondersteunende software voor leerlingen met leerproblemen
De computer vindt meer en meer zijn plaats in de klassen. Het M-decreet zal deze tendens nog meer versterken. Een aantal jaren geleden zagen de ADI-boeken het licht. ADI-Boeken zijn dezelfde schoolboeken die je in de klas hebt, maar dan op de computer. Ze zijn dus "een must" voor kinderen die problemen hebben met lezen, spellen, zien, … . Tijdens deze infoavond willen we info geven over het gebruik van ADI-boeken in de klas en thuis. We willen ook stilstaan bij vragen als: wanneer start je best met het gebruik van een PC? Wanneer zijn ADI-boeken aangewezen? Is elke school akkoord met het gebruik van software in de klas? Wat zijn redelijke aanpassingen in de klas? We presenteren ook een overzicht van andere software die je kan gebruiken op pc en tablet om het studeren te ondersteunen. Deze voordracht wordt gebracht door Jan Rottier, projectcoördinator Eureka ADIBib. Hij heeft 15 jaar ervaring als GON-begeleider en werkt sinds 2008 voor Eureka Die-’s-Lekti-kus. Hij is verantwoordelijk voor de ADIBib-, de letop-website en de letop-nieuwsbrief.

Praktisch

Organisator: SPRANKEL afd. Vlaams-Brabant

Spreker: Jan Rottier

Website: Klik hier

Adres: het Genadedal, Velderblok 2A

3010 Kessel-LO

B

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD , autisme/ASS , dyscalculie , dysfasie , dyslexie , dyspraxie/DCD , Gilles de la Tourette , hoogbegaafdheid , leerproblemen , NLD

Domein: intelligentie , intelligentie , leren studeren , lezen , motivatie , organisatie klas en school

Type activiteit: voordracht

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , hoger onderwijs (18-24 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , volwassenen (+24 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , kinesitherapeuten , ergotherapeuten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: 2€ voor studenten, 5€ voor niet-leden en gratis voor leden van Sprankel euro

Type activiteit: voordracht

Startuur: 20u00

Startdatum: 26 jan 2015

Einduur: 22u00

Einddatum: 26 jan 2015

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: