studiedag | CHC-model en handelingsgerichte planning

Anny Cooreman bespreekt het CHC-model naast het klassieke diagnostische model en vergelijkt beide vormen in functie van een handelingsgerichte diagnostiek. De verschillende aspecten van intelligentie en hun weerslag op het leren en mogelijke leerstoornissen en problemen worden via praktijkvoorbeelden benaderd.


Er is aandacht voor differentiaaldiagnose en het gebruik van verschillende psychodiagnostische tests. Het totaalbeeld en de noden van de leerling staan centraal. Hierbij is ruime aandacht voor aanvullende informatie afkomstig van ouders en school.

Er wordt gewerkt met casussen. De groepsgrootte is beperkt. Er is ruimte voor uitwerking van handelingsplannen en vragen. De nadruk ligt op een pragmatische, doelgerichte aanpak met oog voor evenwicht tussen de verschillende partijen: leerling en ouders, school en ondersteunende professionelen.

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Spreker: Anny Cooreman

Website: Klik hier

Adres: Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11A

3010 Kessel-lo

Belgie

Fiche organisatie

Type activiteit: studiedag

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , GON-begeleiders , logopedisten , psychologen , orthopedagogen

Details

Prijs: €109,00 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 09 jan 2015

Einduur: 15u45

Einddatum: 09 jan 2015

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: koffie/thee, water, broodjeslunch (soep, broodjes, beleg, fruit/dessert)