studiedag | Begeleiding van kinderen met ADHD in het basisonderwijs

Een leerling met ADHD in de klas is voor de leerkracht niet eenvoudig. De gewone aanpak voldoet meestal niet, deze kinderen hebben vaak extra begeleiding nodig.

Nogal wat kinderen met ADHD doen regelmatig negatieve ervaringen op in de klas en op school, ze falen vaak op cognitief vlak (ondanks gemiddelde intelligentie), krijgen veel negatieve opmerkingen van leerkrachten en medeleerlingen. Ook op sociaal vlak hebben ze het vaak moeilijk, ze kunnen moeilijk vriendjes houden en worden soms uitgesloten door hun medeleerlingen. Het belang van een positieve aanpak kan niet genoeg benadrukt worden.

Leerkrachten leren op een andere manier te kijken naar én anders om te gaan met het gedrag van een kind met ADHD in de klas en op school, zodat de relatie met het kind met ADHD en de sfeer of leefbaarheid in de klas (opnieuw) als positief wordt ervaren.

Tijdens de eerste sessie schetsen we een juist beeld krijgen van een kind met ADHD. Dit is immers de eerste stap in de aanpak. Theoretische kennis en een realistisch verwachtingspatroon zijn noodzakelijk. We bespreken o.a. wat men kan en mag verwachten van een kind met ADHD op het vlak van werkhouding, plannings- en organisatievaardigheden, stil zitten, sociale vaardigheden, … ?

Een tweede sessie behandelt de aanpak van ADHD in de klas- en schoolcontext. Focus ligt op zoeken naar extra vormen van structuur en manieren om de klassituatie te verduidelijken en te vereenvoudigen. Naast het aanbieden van dergelijke ADHD-vriendelijke omgeving kan men als leerkracht door een juiste attitude en een aangepaste manier van reageren op het kind, veel bijsturen en voorkomen. Positieve aanpak is hierbij de sleutel. Wanneer en hoe ingrijpen op ongewenst gedrag sluit het rijtje over de pedagogische vaardigheden af.

Praktisch

Organisator: Eureka Expert

Spreker: Mark Deridder, centrum ZitStil.

Website: Klik hier

Adres: Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11A

3010 Kessel-lo

België

Fiche organisatie

Diagnose: ADD , ADD , ADHD

Domein: aandacht en concentratie , aandacht en concentratie

Type activiteit: studiedag

Niveau: basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , leerkrachten , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren

Details

Prijs: €109 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 05 nov 2014

Einduur: 12u30

Einddatum: 12 nov 2014

Aantal sessies: Studiedag gespreid over 2 dagen 5/11 - 12/11

Meebrengen:

Inbegrepen: Koffie, thee water