voordracht | Als leren pijn doet…?! Omgaan met kinderen met ernstige leerproblemen.

Leren op school gaat niet altijd vanzelf. Ook gezonde, leuke, intelligente kinderen lukken er soms niet in vlot te leren lezen, spellen of rekenen. Als het leren pijn doet, dan laat zich dat ook in de opvoeding voelen. Het kind kan zich thuis of op school onbegrepen gaan voelen, zijn zelfvertrouwen kwijt raken en zelfs druk of onhandelbaar, lastig of agressief worden.

In deze voordracht wordt op deze problemen ingegaan. We willen nagaan welke elementen een rol spelen bij het ontstaan van gedragsproblemen in samenhang met leerproblemen. We gaan op zoek naar hoe men daar thuis en op school kan op inspelen.

Voor de bespreking van deze thema’s maken we gebruik van inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek en van ervaringen in de klinische praktijk.

De bedoeling is om ouders en leerkrachten een aantal inzichten te verschaffen die moeten toelaten op een betere manier met kinderen met leerproblemen om te gaan

Praktisch

Organisator: Sprankel West-Vlaanderen

Spreker: PROF. DR. POL GHESQUIÈRE

Website: Klik hier

Adres: Bibliotheek, C Marichalstraat 1

8730 Beernem

België

Fiche organisatie

Diagnose: dyscalculie , dyscalculie , dyslexie , leerproblemen

Domein: gezin , gezin , socio-emotioneel

Type activiteit: voordracht

Niveau: secundair onderwijs (14-18 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar) , kleuter (<6 jaar) , basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar)

Aard: theoretisch , theoretisch , praktisch

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , docenten lerarenopleiding , studenten lerarenopleiding , leerkrachten , GON-begeleiders , logopedisten , psychologen , orthopedagogen , ouders , zorg-coördinatoren , leerlingbegeleiders , remedial teachers , pedagogische begeleiders , jongeren

Details

Prijs: € 3 / niet-leden: € 6 / studenten: € 2 euro

Type activiteit: voordracht

Startuur: 19u30

Startdatum: 09 nov 2015

Einduur: 21u30

Einddatum: 09 nov 2015

Aantal sessies: 1

Meebrengen:

Inbegrepen: drankje