Dyslexiesoftware! En nu?

Deze brochure is een inspiratiebron bij de implementatie van ICT-hulpmiddelen binnen het zorgbeleid van de school.

Dyslexiesoftware! En nu? Inspiratiebron bij de implementatie van ICT-hulpmiddelen binnen het zorgbeleid van de school

Het doel van deze brochure is een breed gedragen visie op het beleid en de implementatie van ICThulpmiddelen binnen het zorgkader van de school te verspreiden. Daarenboven reikt ze concrete tools aan die inspirerend kunnen zijn om deze hulpmiddelen op korte termijn actief te implementeren. De doelgroep is breed, lopend van direct betrokkenen als ouders, schoolteams, directies, leerling- en zorgbegeleiders, CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders tot schoolbesturen en hun organisaties.

Specificaties

Tool: niet van toepassing

Diagnose: dyslexie , dyspraxie/DCD , leerproblemen

Aard: praktisch

Domein: lezen , schrijven , motoriek , spelling

Besproken Leeftijd: basisonderwijs (6-9 jaar) , secundair onderwijs (12-14 jaar) , secundair onderwijs (14-18 jaar) , basisonderwijs (9-12 jaar)

Beoogde Doelgroep: CLB-medewerkers , leerkrachten , ouders , pedagogische begeleiders , remedial teachers , zorg-coördinatoren

Gegevens

Auteur artikel: Samenwerkingsverband van Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten vzw, Die-’s-lekti-kus vzw, Gelijke Kansen in Vlaanderen, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Datum toegevoegd: 01 mei 2014

Download:

Auteur boek:

ISBN-nummer:

Uitgeverij: Departement Onderwijs en Vorming